พิพิธภัณฑ์เมืองบัว

พิพิธภัณฑ์เมืองบัว หลุมฝังศพมนุษย์โบราณ อายุประมาณ 2600 ปี