ผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า คณะกลุ่มตัวแทนชุมชน คณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างถนนคอนกรีต เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558