ภาพ คืนสู่เหย้าชาวเมืองบัว 31 ธันวาคม2558

รวมภาพกิจกรรม คืนสู่เหย้าชาวเมืองบัว 31 ธันวาคม2558
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด