เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีสงกรานต์ 2559

วันที่ 10 เมษายน 2559 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีสงกรานต์ กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว โดยจัดรายการแสดงในพิธีเปิด อย่างสวยงาม ประทับใจ