โครงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงกู่เมืองบัว 13-05-2016

นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ในประเพณีสรงกู่เมืองบัว ปี 2559 วันขึ้น 8 ค่ำเดือน 6 ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งลูกหลานในเขตชุมชนตำบลเมืองบัว ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมประเพณีสรงกู่บูชาเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน