โครงการอบรมดนตรีพื้นเมือง 22-27 มี.ค.59

โครงการอบรมดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์พื้นเมือง เมื่อวันที่ 22 - 27  มีนาคม  2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นป4 - 5 จำนวน 60 คนเข้าร่วมอบรม