กิจกรรมวันมาฆะบูชา 20 ก.พ.59

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้นำคณะครู นักเรียน  เข้าร่วมเวียนเทียน ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมวันมาฆะบูชา ที่วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ้ด