ต้อนรับคณะนักศึกษา ม.บูรพา18-20มี.ค.59

ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงาน การขุดค้นโบราณคดี หลุมฝังศพมนุษย์โบราณ ที่บ้านเมืองบัว วันที่ 18 - 20 มีนาคม  2559 โดยการประสานงานของ สำนักศิลปากรที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพักแรมที่ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ