ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20-06-2016

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่2/2559