กิจกรรมเดินรณรงค์ 7 สิงหา ประชามติ 03/08/2016

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ปกครองออกไใช้สิทธิ์ลงมติ รับ -ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.............