โปงลางระดับภาคฯที่จ.บึงกาฬ

วงโปงลาง "เมืองดอกบัว" ของโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีโปงลาง ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในงานประกวดศิลปะหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ที่จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8 - 9ธันวามคม 2559