เข้าแข่งขันระดับภาคฯ

31 ชีวิตแห่งความพยายาม ณ วันนี้ เราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง แห่งความภาคภูมิใจของวงการการศึกษา โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร วันที่ 8 - 9 ธันวามคม 2559 ที่ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวงโปงลางระดับประถมศึกษา ป.1-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ