ธกส สาขาเมืองบัว มอบเงินสนับสนุน

ธกส สาขเมืองบัว ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการออมของนักเรียน เมือ่วันที่ 10 กพ.2559 มอบอุปกรณ์การรับฝากเงิน และเงินสนับสนุน 5000 บาท