แข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ2559

รางวัลเหรียญทองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวงโปงลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2559