ปัจฉิมนิเทศ 24-03-2017

ที่วันที่ 24 มีนาคม  2560  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน และได้มอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามโครงการครู แดร์