ร่วมงานผ้าป่าวัดศรีฯ

นำคณะครู นักเรียน นำวงดนตรีโปงลาง เมืองดอกบัว เข้าร่วมแสดงในงานต้อนรับผ้าป่าสามัคคี ที่ วัดศรีอริยวงศ์ บ้านเมืองบัว วันที่ 15 เมษายน 2560