ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT 2559

 ผลสัมฤทธิ์ O-NETป.6/2559

 ผลสัมฤทธิ์ NT ป.3/2559