รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  ได้รับการประเมินติดตามความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล จาก คณะกรรมการ สำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 การนำเสนอ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โครงงานปรลาส้มสมุนไพร