สวนกล้วยเมืองบัว2560

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ได้จัดทำโครงการสวนกล้วยเมืองบัว โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ทดลองปลูกกล้วยน้ำว้า พันธ์ ปากช่อง50 ขณะนี้กำลังออกผลตกเครือ เป็นระยะๆ พร้อมเป็นอาหารเสริมตามโครงการอาหารกลางวัน